Có những loại máy đóng đai nào?

Sự kết hợp BXT2 công cụ đóng đai áp dụng polypropylene hoặc polyester để đóng đai, sử dụng ma sát hàn công nghệ chung để tham gia các đầu dây đeo.

Chức năng máy đóng đai thùng carton

Đóng gói sản phẩm để vận chuyển với số lượng lớn, nếu dùng phương pháp thủ công là dùng tay để đóng gói thì sẽ ko đảm bảo được về sản lượng.